STÖDKOMPISARNA 

PROGRAM VÅREN 2017

Stödkompisarna är en förening för dig som har eller har haft cancer, är anhörig, eller vill stödja målgruppen. Föreningen vill med sin verksamhet stimulera till livslust och livsglädje. Tillsammans skapar vi hopp!

Månadsmöten är fjärde onsdagen varje månad. Vi träffas på lokal ”Oscar” i Viktoria huset vid Linnégatan (samma hus som Hagabion) om inget annat anges kl 18.00-20.30. Ett intressant program under våren med månadsmöten, samtalsgrupper och en temahelg. Självklart fixar vi trevlig fika som du kan köpa för 20 kronor. Aktiviteterna subventioneras delvis genom gåvor fonder eller bidrag. Se nedan vårens topp program bästa hitintills.

 

JANUARI  Månadsmöte onsdag 25  kl 18.00  

Uppstart våren – samtalskväll. Vi samtalar om livsfrågor som kan dyka upp i samband med cancer för den drabbade och den anhörige.

 

FEBRUARI Månadsmöte onsdag 22  kl 18.00 

”Samtal om livets skörhet och dess skönhet” Sjukhusprästen Conny Brandell.

Samtal om brister förluster och sorger och vad de gör med oss. Kan vara svåra perioder i våra liv men samtidigt blottas ofta något friskt och äkta. Livet är verkligen skört. Vi måste ta vara på varandra, bry oss om varandra och oss själva.

MARS Månadsmöte Årsmöte onsdag 22  kl 18.00

18.00-19.00 Årsmöte

19.00-21.00 Jalle AhlströmAtt leva mellan yttre krav och inre behov – Modet att vara levande”

Vår inre trygghet blir allt viktigare för att vi skall kunna leva ett rikt och kreativt liv, i balans med allt ökande yttre krav. En utmaning att lära känna sig själv. Arbetar med själavård, psykoterapi och varit krog pastor på Avenyns krogar.

APRIL Månadsmöte onsdag 26 kl 18.00

Samtalskväll. Vi samtalar om livsfrågor som kan dyka upp i samband med cancer för den drabbade och den anhörige.

 

 

MAJMånadsmöte tisdag 23 maj kl 18.00OBS tisdag

PICKNICK I BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Vi avslutar vårterminen med trevlig samvaro och fika. Samling vid entré grinden

 

INSPIRATION, LUST OCH GLÄDJE

TEMAHELG lördag söndag 1-2 april  BRÄNNÖ PENSIONAT OCH VÄRDSHUS

Kostnad  För medlem 1000 kr för hela helgen, inklusive kost och logi.

 

Lördag  förmiddag.  ” En sekund, en diagnos – och livet tar en ny vändning ” Läkaren Anders Södergård. Hur hittar man livsglädje när allt ser hopplöst ut? Han fick diagnosen hjärntumör och var flera gånger nära att dö, och berättar hur han hanterade den situationen utan att bli ett offer. Tar oss med på en stark resa där förmågan att hitta ljuspunkter i mörkret står i centrum, genom att bjuda på sig själv samt på sång och musik. Har gett ut självbiografin ”Strålmannen”.

Lördag eftermiddag. Upplevelsebaserad workshop med Anna Malin Bjersing

Känslor, vad är det? Hur kan jag bli min egen bästa vän och bemöta känslor på ett sunt sätt?

Dans rörelse och skapande.
Genom rörelse och skapande släpper vi intellektet och öppnar upp för vår inneboende kreativitet, närvaro och kroppens intelligens. Kanske hittar vi glömda insikter och skatter inom oss?

Hon är
Certifierad Friskvårdsterapeut, mindfulnessinstruktör, drama & danspedagog samt skådespelerska.

Söndag ”Se din cancer från ett annat perspektiv” Ifigenia Psari. Gruppsykoterapeut, psykodramaledare,  närings terapeut, naturläkare. Med psykodrama tekniker, såsom rollspel, mm, kommer alla deltagare att aktivt delta med alla sina sinnen,
Syftet är att leda till en befriande känsla och en kraftig ökning av kreativiteten i hjärnan, finna
svar på sina frågor, lösningar på sina bekymmer och nya vägar ut ur den onda cirkeln. Inspirationen och livsglädjen kommer tillbaka. Kreativiteten tar över och leder dig framåt.

Anmälan Stig stigupp@hotmail.com  tel 0707-695789

 

 

 

Samtalsgrupp i Göteborg

”Att återfå balans och livsglädje”

För dig som har eller har haft cancer

Samtalsledarare Stig Dahlgren från Livslustgrupperna

 

6 gånger a tre timmar  kl 9.30-12.30 Start måndag 23 januari 2017.

Dahlheimers Hus Slottskogsgatan 12 Göteborg

Ca 8 deltagare, kostnad 250 kr för medlemmar i Stödkompisarna ( övriga som vill deltaga kan bli medlemmar där 150 kr årsavgift )

Anmäl dig snarast  stigupp@hotmail.com  tel 0707-695789

 

Det är naturligt att reagera känslomässigt när man drabbas av cancer. Det är dock inte lika naturligt för alla att sätta ord för det som inträffat, att prata om vad som händer med min kropp och hur man mår emotionellt. Man kan tidvis känna bristande självförtroende, vara orolig, arg, rastlös eller kanske deprimerad. Detta kan även komma många år efter du fick din cancer. Alla som har eller haft cancer är välkomna , om det är nytt eller du lever med din cancer.

Ett av syftena är att du skall få tala med andra i en liknande situation under erfaren  kvalificerad ledning. Få verktyg med dig för att bättre hantera sin situation fundera över vad som är väsentligt för dig, sätta upp mål som leder till ökad livslust och livsglädje och acceptans.

Vi arbetar med samtal, bildterapi, visualiseringar, avslappningsövningar.

 

Kursen leds av mig Stig Dahlgren

Jag har haft grupper för cancerdrabbade i över 20 år i form av livslustgrupper, pargrupper, unga vuxna, resor till Rhodos med målgruppen se www.livslust.net med över 3000 deltagare. Jag har en grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 i psykodynamisk terapi.
Jag har även symbolterapiutbildning och är certifierad handledare. Utöver de formella utbildningarna har jag stor erfarenhet av nära möten med över 3000 cancerdrabbade människor, vilket har givit mig stor kompetens att arbeta med denna målgrupp.

Jag  har tidigare även arbetet 17 år inom socialtjänsten med arbetslösa ungdomar med psykosocial problematik, motivationsarbete samtal enskilt och i grupp.
Och jag är själv också en Canceröverlevare.

 

Varmt Välkomna