Medlemskap

Som medlem i Stödkompisarna får du möjlighet att:
  • Delta i våra månadsmöten som hålls fjärde onsdagen i varje månad kl 18:00 i Frivilligcentralen, lokal Oskar på Linnégatan 21b i Göteborg. Samma hus som Hagabiografen.
  • Delta i samtalsgrupper, föreläsningar, sociala aktiviteter och temahelger.

Vid dessa tillfällen samtalar vi om vår livssituation och utbyter erfarenheter och kunskap.

Har föreläsningar om kost, hälsa, skol- och komplementärmedicin.

Arbetar med personlig utveckling, mental träning, avslappning och massage, fysisk träning etc.

Du har även möjlighet att låna litteratur som andra medlemmar kan rekommendera.

Rekrytera gärna nya medlemmar till vår förening som behöver stöd och livslust !

Medlemsavgiften är 150kr per år.

Plusgiro 38 74 89-8

Ange namn. Som ny medlem ange även, e-mailadress eller post-adress beroende på hur du vill bli kontaktad.