Temadagar ”Mitt i Livet”

Vi vänder oss till dig som är i 30 till 50 årsåldern och som mitt i yrkeslivet och med kanske minderåriga barn som har eller har haft cancer.

Tid: Start fredagen den 24 november kl. 09.00 och avslut söndagen den 26 november kl. 15.00.

Plats: Ljungskile Folkhögskola med en underbar natur och en magnifik utsikt mot havet.

Det finns enkel eller dubbelrum. Vi ser helst att så många som möjligt delar rum för att hålla nere kostnaderna, men vid speciella behov kan enkelrum bokas. Rummen har hotellstandard.

Man kan ta sig till Ljungskile med buss och tåg eller bil.

Program : Psykologisk bearbetning  och livsbefrämjande aktiviteter inne och ute i kombination med nyorienterade samtal. Vandring, djup intuitiv avspänningsmassage, frigörande dans och bildterapiövningar. Start av självhjälpsgrupp om detta är önskvärt av deltagarna.

Kostnad: 1000 kr inkl. Mat och logi .

Temahelgen arrangeras av Stödkompisarna i Göteborg som sökt fondbidrag för att subventionera dessa dagar. Många hör av sig och vill bearbeta sin situation med andra som befinner sig ”mitt i livet” men är för gamla för Ung cancer (över 30 år) eller träffat mest äldre med cancer. Vi har här velat möta upp detta behov. Tanken är att man skall få en bra psykologisk bearbetning i grupp, lära känna varandra på djupet.För de som vill organisera upp en grupp som träffas regelbundet framåt är föreningen Stödkompisarna villiga att ge stöd, söka fondbidrag och handleda. Dagarna leds av Stig Dahlgren och Arijon Aronsson.

Stig Dahlgren har en grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 i psykodynamisk terapi.
Han har även symbolterapiutbildning och är certifierad handledare. Utöver de formella utbildningarna har han stor erfarenhet av nära möten med över 3000 cancerdrabbade människor i Livslustgrupperna, vilket har givit honom stor kompetens att arbeta med denna målgrupp.  Är själv Canceröverlevare. Han är ordförande i föreningen Stödkompisarna.

Arijon Aronsson är socionom, sjukhuskurator. Diplomerad Uttryckande konstterapeut med steg -1 behörighet. Vidareutbildad på Axelssons gymnastiska institut i djup intuitiv avspänningsmassage. Utbildad KBT sömnbehandlare.
Arbetar sedan åtta år med krishantering, psykisk hälsa och rehabilitering inom primär- och sjukhusvård med bla cancerpatienter och närstående. Sjukhuskurator för cancerdrabbade  på Kungälvs Sjukhus.
Arijon har drygt trettio års yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med familj, individ, par, grupp. Fokus på livsmotivation, stress & ångestreducering, kris, trauma och personlig utveckling.

Anmälan information

Stig tel 0707-695789   stigupp@hotmail.com

Arijon tel 073-8400135