mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Temahelg på Brännö 2020

Inspiration, livslust och glädje  
Lördag & söndag 28-29 mars 2020 

Program: Psykologisk bearbetning och livsbefrämjande aktiviteter inne och ute, i kombination med nyorienterade samtal och bildterapiövningar. Leds av Stig Dahlgren och Arijon Aronsson.

Kostnad: För medlem 1300 kr för hela helgen, inklusive kost och logi. Logi i dubbelrum (finns några enkelrum). Om du vill gå det att anlända redan fredag den 27/3. Kostnad inkl middag 950 kr för extra natt inklusive mat. 

Anmälning sker via: stigupp@hotmail.com
Vid frågor angående helgens innehåll och liknande hör gärna av dig till: stigupp@hotmail.com 
mobilnr: 0707-695789

Lördag och söndag

Lördag och söndag
Stig Dahlgren har en grundläggande psykoterapiutbildning i psykodynamisk terapi.har han stor erfarenhet av nära möten med över 3000 cancerdrabbade människor i Livslustgrupperna, vilket har givit honom stor kompetens att arbeta med denna målgrupp. Är själv canceröverlevare. Han är ordförande i föreningen Stödkompisarna.
 
Lördag och söndag
Arijon Aronsson är socionom, konstnär och har grundläggande psykoterapiutbildning i konstterapi. sjukhuskurator. Hon arbetar sedan åtta år med krishantering, psykisk hälsa och rehabilitering inom primär- och sjukhusvård med bla cancerpatienter och närstående. Varit sjukhuskurator för
Han har även symbolterapiutbildning och är certifierad handledare. Utöver de formella utbildningarna cancerdrabbade på Kungälvs Sjukhus. Arijon har drygt trettio års yrkeserfarenhet av terapeutiskt arbete med familj, individ, par och grupp.
 

Gör din intresseanmälan här   


En film från tidigare träffar  

Följ Stödkompisarna på Facebook