mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Månadsträffar våren 2020

med inspirerande föredragshållare
 

Månadsträffarna hålls fjärde onsdagen varje månad. Vi träffas på lokal ”Oscar” i Viktoria huset vid Linnégatan (samma hus som Hagabion) om inget annat anges kl 18.00-20.30. Mycket inspirerande föredragshållare.

JANUARI
Månadsmöte onsdag den 22/1 kl 18.00
Tomas Bech. 
Välkommen till dig själv – Ett hållbart liv. 
Tomas lyfter perspektiv och frågeställningar kring holistisk hälsa som kan ge nya insikter och tankar för att göra andra val i vardagen där även vi som människor kan leva ett hållbart liv. Vi kommer att ges möjlighet att reflektera, samtala och med konkreta verktyg för att tydliggöra och inspirera på vilket sätt du önskar göra föränd- ringar i din vardag. Tomas Bech är friskvårds- och massageterapeuten, driver företaget Q ́ente med holistisk hälsa i fokus. 
 

EXTRA MÖTE i Februari med Owe Wikström professor i religionspsykologi
På tisdag den 4/2- 20 kl 18.00. Stadsbiblioteket hörsalen.

Den ofrånkomliga gåtan – om döden och frågorna inför livets slut. Owe har skrivit en bok tillsammans med cancerläkaren Peter Strang med denna titel. Owe är en känd författare och föreläsare.

Samarrangemang mellan Stödkompisarna, Stadsbiblioteket och Sensus.

Februari 
Månadsmöte onsdag den 26/2 kl 18.00
Gunnar Eckerdal
överläkare onkologiska kliniken Sahlgrenska.
Integrativ medicin och ordinarie behandlingar. Hur kan vi samarbeta med läkarna på ett optimalt sätt. Gunnar är sedan flera år engagerad i att utforma vårdprogram inom cancerområdet. Ordförande för nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Kvällens föreläsning och samtal handlar om integrativ medicin och cancer- behandling. Samt att vårdpersonal och patient bör samtala om detta så behandlingen blir så bra som möjligt. Han är även smärtspecialist, så här kan vi ställa frågor och diskutera. 

MARS  
Månadsmöte  onsdag den 25/3 -20 
Årsmöte 18.00-19.00
Kl.19.00-21.00
Jörgen Tranberg
”DNA och epigenitiken”
Epigenitikens kunskap bygger på att vi människor kan styra och påverka vårt DNA. Jörgen är naturläkare terapeut sedan över 35 år. Varit verksam i USA och Sverige mycket uppskattad föreläsare. 

APRIL  
Månadsmöte onsdag den 22/ 4  kl 18.00
Samtalskväll. 

Vi samtalar om sådant som händer i våra liv samt hur man hittar förhållningssätt. Även för anhöriga. 

MAJ
Månadsmöte onsdagen 27/ 5 kl.18.00
Skogsbad  med Laurence Nachin

Välmående genom samhörighet med naturen med Laurence Nachin Kortare vandring i naturen avslutas med Teceremoni och vanlig fika. Mötesplats, entrén Botaniska trädgården. 

Varmt välkommen!
Stödkompisarna

Följ Stödkompisarna på Facebook