mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Samtalasgrupper i Götebrog

för dig som har eller har haft cancer
 

Med start våren 2020 (när gruppen är full)

Samtalsledarare Stig Dahlgren från Livslustgrupperna
 
Tid: Måndagar mellan kl 13-16. Vi träffas 6 måndagar under våren 2020
Plats: Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12,  Göteborg
Antal: Ca 8 deltagare
Kostnad:  250 kr för medlemmar i Stödkompisarna ( övriga som vill deltaga kan bli medlemmar för 150 kr/år)
Anmälan: Anmäl dig snarast  stigupp@hotmail.com  tfn 0707-695789

Att återfå balans och livsglädje

Det är naturligt att reagera känslomässigt när man drabbas av cancer. Det är dock inte lika naturligt för alla att sätta ord för det som inträffat, att prata om vad som händer med min kropp och hur man mår emotionellt. Man kan tidvis känna bristande självförtroende, vara orolig, arg, rastlös eller kanske deprimerad. Detta kan även komma många år efter du fick din cancer. Alla som har eller haft cancer är välkomna , om det är nytt eller du lever med din cancer.
Ett av syftena är att du skall få tala med andra i en liknande situation under erfaren  kvalificerad ledning. Få verktyg med dig för att bättre hantera sin situation fundera över vad som är väsentligt för dig, sätta upp mål som leder till ökad livslust och livsglädje och acceptans.
Vi arbetar med samtal, bildterapi, visualiseringar, avslappningsövningar.

Kursledare Stig Dahlgren

Kursen leds av Stig Dahlgren. Stig har haft grupper för cancerdrabbade i över 20 år i form av livslustgrupper, rehabiliteringsgruper för par och unga vuxna, resor till Rhodos (mer info på  www.livslust.net) med över 3000 deltagare.

Stig har en grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 i psykodynamisk terapi, har symbolterapiutbildning och är certifierad handledare.  Han har sedan tidigare även arbetet 17 år inom socialtjänsten med arbetslösa ungdomar med psykosocial problematik, motivationsarbete samtal enskilt och i grupp. Stig är själv Canceröverlevare och utöver de formella utbildningarna har Stig stor erfarenhet av nära möten med över 3000 cancerdrabbade människor, vilket har givit honom stor kompetens att arbeta med denna målgrupp.

 
Varmt Välkommen
 
Stödkompisarna 

Följ Stödkompisarna på Facebook