mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Månadsträffar våren 2021

med inspirerande föredragshållare
 

Programmet kommer uppdateras under vårens gång, detta beror på rådande  omständigheter som fortfarande pågår i samhället

Månadsträffarna hålls fjärde onsdagen varje månad. Vi träffas på lokal ”Oscar” i Viktoria huset vid Linnégatan (samma hus som Hagabion) om inget annat anges kl 18.00-20.30. Mycket inspirerande föredragshållare.

Varmt välkommen!
Stödkompisarna

Följ Stödkompisarna på Facebook