mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Du kan också bli vår ambassadör!

Vi är en liten ideell fond som arbetar med en viktig fråga. Vi söker både företag och privatpersoner som liksom oss brinner för att informera om Livslustfonden Cancers insamlingarbete  för cancerrehabilitering.

Man vet aldrig vad som kan hända i livet. Jag, Andreas blev för några år sedan sjuk i ändtarmscancer, men är idag en canceröverlevare.

Något som både jag och Maria tycker är viktigt är att någon orkar bry sig när man blir sjuk. När man drabbas av en livshotande sjukdom som cancer så ställs hela livet på sin spets. För de allra flesta går cancerbehandlingen bra, men det är först efter behandlingen som de tunga tankarna kommer. Man kan vara rädd för att dö eller bli övergiven. Man kan tappa livslusten och bli deprimerad. Men cancern drabbar fler än den sjuke. Även familjemedlemmar drabbas ofta hårt av sjukdomen. Många hamnar i en livskris som blir svår att ta sig ur på egen hand. 

Det behövs psykologisk bearbetning  för att komma tillbaka till livet efter en cancersjukdom. Därför Stödjer vi Livslustfonden Cancer.

Vad innebär det att bli vår ambassadör?