mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Bli medlem

Vi behöver ditt stöd. Hjälp oss att hjälpa cancerdrabbade till livslust & livsglädje. 

En av tre drabbas någon gång i sitt liv av cancer och cancern drabbar fler än den sjuke. Idag räddas många fler personer än för tio år sedan, men vägen tillbaka till ett fungerande privatliv och arbetsliv kan vara svår.  Vi på Stödkompisarna i Göteborg hjälper och stimulerar til livslust och livsglädje för personer som drabbats av cancer. 

Som medlem får du möjlighet att:

  • Delta i våra månadsmöten som hålls fjärde onsdagen i varje månad kl 18:00 i Frivillicentralens lokal Oskar på Linnégatan 21B i Göteborg. (Samma hus som Hagabiografen)
  • Delta i våra samtalsgrupper, föreläsningar, sociala aktiviteter och temahelger.
  • Vid dessa tillfällen samtalr vi om vår livssituation och utbyter erfarenheter och kunskap. 
  • Har föreläsningar om kost, hälsa, skol- & komplementärmedicin.
  • Arbetar med personlig utveckling, mental träning, avslappnings, massage, fysisk träning och andra livsbejakande aktiviteter.
  • Du har även möjlighet att låna litteratur som andra medlemmar rekommenderar.


Hjälp oss gärna att rekrytera nya medlemmar till vår förening, vi behöver stöd och livslust!

Medlemsavgif: 200 kr/år, familjemedlemmar ingår i samma avgift. 

Plusgiro:  38 74 89-8  Ange ditt namn. Som ny medlem ange även dina kontaktuppgifter så som e-postadress, postadress och telefonnummer.


Följ Stödkompisarna på Facebook

Vi ger cancerdrabbade stöd & hjälp för att återfå glädje & livslust. Bli medlem och stöd Stödkompisarna i Göteborg & vår cancerrehabilitering. Livslust & livsglädje åter till dig som drabbats av cancer.