mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Cancerrehabilitering för ökad livslust


Livslustfonden Cancer stödjer cancerrehabilitering genom rehabiliteringsorganisationen Livslust och dess Livslustgrupper.  Rehabiliteringen inriktar sig på att få deltagarna att lära sig bearbeta de tankar och känslor som uppstår i samband med cancer och skaffa verktyg för att få livslusten tillbaka. Grupperna vänder sig till unga vuxna, enskilda och par.

Livslustgrupperna hålls på Ljungskile Folkhögskola och riktar sig till den som har eller har haft cancer. Under fem dygn lämnar man vardagen för att tillsammans med andra i en liknande situation få nya perspektiv och verktyg på sin väg framåt. Rehabiliteringsprogrammets syfte  är att förebygga och reducera de psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandlingar. Syftet är också att starta en process för ökad balans och livsglädje under eller efter cancersjukdom.

 Genom psykologisk bearbetning och samtal får deltagarna hjälp att hantera sin situation. Ämnen under dagarna är bland annat  krisbearbetning och sorgearbete, existentiella samtal och familjerådgivning liksom stresshantering,
kost och motion. I pargrupperna får även partnern stöd och bearbetning.

Teamet bakom grupperna utgörs av terapeuter med lång erfarenhet av rehabiliteringsprogram. Verksamhetsansvarig för livslustgrupperna är Stig Dahlgren, psykoterapeut och canceröverlevare sedan 20 år. 
Nedan ges en kort presentation av livslustgrupperna och deras inriktning.

Mer information om rehabiliterande livslustgrupperna hittar du här >

Cancerrehabilitering för enskilda i grupp

Blandad grupp för kvinnor & män som har eller haft cancer.

Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fem dygn på Ljungskile Folkhögskola där lövskogen möter havet i Bohusläns vackra skärgård. Här kan du stanna upp, fundera över vad som är väsentligt i livet och vad som kan ge dig livslust och livsglädje i framtiden.

Måndag - fredag med helpension på vackra Ljungskile Folkhögskola
pris: 12 000 kr

Läs mer om denna rehabiliteringsgrupp här >

Cancerrehabilitering för par  - Att gå vidare tillsammans

 För dig och din partner.

Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fem dygn på Ljungskile Folkhögskola där lövskogen möter havet i Bohusläns vackra skärgård. På kursen ges tillfälle att reflektera över vad ni som par har gått igenom och vad som ger er livslust och livsglädje i framtiden. Cirka nio par kan delta per grupp.

 Måndag - fredag med helpension på vackra Ljungskile Folkhögskola
pris: 18 000 kr (12.000 kr för den som haft cancer 6.000 kr för partner)

Läs mer om parkursen här >

Cancerrehabilitering för unga vuxna

Att drabbas av cancer och vara ung kan ha sina speciella problem. Du kanske tidvis kan känna dig liten samtidigt som du jämfört med jämnåriga på ett plan har fått mogna snabbt genom att konfronteras med sjukdom och hot mot ditt liv. Hur skall jag förhålla mig till allt som hänt mig och hur skall jag kunna gå vidare i livet med balans och full livsglädje?

Psykologisk bearbetning under ledning av erfarna terapeuter i fem dygn på Ljungskile Folkhögskola där lövskogen möter havet i Bohusläns vackra skärgård.

Måndag - fredag med helpension på vackra Ljungskile Folkhögskola
pris: 12 000 kr

PlusGironummer: 90 04 23-5
Org. nr:  802489-2278