mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

En hjälp att hitta tillbaka till livet

Lätt att  tappa livslusten

En av tre personer drabbas någon gång i sitt liv av cancer. I dag räddas många fler personer än för tio år sedan, men vägen tillbaka till ett fungerande privatliv och arbetsliv är svår. Många mår dåligt efter en cancersjukdom och har svårt att hitta tillbaka till livslust och glädje trots att de är färdigbehandlade ur ett medicinskt perspektiv.

Den tidigare patienten står nu ensam med många frågor. Hur skall man få vardagen att fungera både hemma och på jobbet när inte vården längre finns till hands. Man kan få dåligt självförtroende, bli orolig, arg, rastlös eller kanske deprimerad. Familjen kan bli isolerad och må dåligt.
Cancerrehabilitering i form av bearbetning av cancerupplevelsen kan då vara viktig för att komma tillbaka till livet.

På sidan www.livslust.net
får du detaljerad information
om livslustgrupperna.


Org. nr:  802489-2278