mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

För närvarande finns inga pengar att söka

Tänk på att du kan söka från andra fonder för att täcka din rehabiliteringskostnad.

Arbetsgivaren kan också stå för kostnaderna av rehabiliteringsvistelsen. De har ansvar för att en rehabiliteringsplan upprättas för sina långtidssjukskrivna anställda.


Org. nr:  802489-2278
Tel 070 587 2980