mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Styrelsen

Stig Dahlgren, ordförande
stigupp@hotmail.com 
mobilnr: 0707-695789

Hans Sturk, vice ordförande

Bengt Törner, kassör
bengt.torner@telia.com

Karin Karlsson, sekreterare
karinkarlssongot@hotmail.com 

Elin Svensson, ledamot
svensson_elin@yahoo.se

Carina Ankarberg Lindgren, ledamot

Anna Söderholm, ledamot
soderholm.anna@gmail.com

Katharina Englund, ledamot
1katha1@gmx.de 
Mobilnr:0725-027070

Stefan Björk, suppleant
stefanbjork@ymail.com 

Gunn Sterner, suppleant

Ann Sjölander, suppleant

Följ Stödkompisarna på Facebook