mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Styrelsen

Stig Dahlgren, ordförande
stigupp@hotmail.com   Tel 0707-695789

Hans Sturk, vice ordförande

Elisabeth Löfgren, kassör

Karin Karlsson, sekreterare
karinkarlssongot@hotmail.com 

 

Carina Ankarberg Lindgren, ledamot

Stefan Björk, suppleant
stefanbjork@ymail.com 

Fatemeh Bahmanpour, suppleant

Gunn Sterner, suppleant

Ann Sjölander, suppleant

Följ Stödkompisarna på Facebook