mobil Stödkompisarna Göteborg cancerrehab stöd hjälp vid & efter cancer cancerdrabbade cancerrehabillitering livslust glädje

Styrelsen

Stig Dahlgren, ordförande
stigupp@hotmail.com 
mobilnr: 0707-695789

Karin Karlsson, sekreterare
karinkarlssongot@hotmail.com 

Anna Söderholm, ledamot
soderholm.anna@gmail.com

Katharina Englund, ledamot
1katha1@gmx.de 
Mobilnr:0725-027070

Kristin Johansson Lassbo
kristins@scenklader.com

Följ Stödkompisarna på Facebook